Meny
Framside
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Tilsette

Åse-Berit Fidjeland
Rektor
ase-berit.fidjeland@sirdal.kommune.no (Send)
Lena Bøgwald
Inspektør, sosiallærar og faglærar
lena.bogwald@sirdal.kommune.no (Send)
Inger Marie Frøvik Sinnes
Merkantilt tilsett
inger.sinnes@sirdal.kommune.no (Send)
Torger Åge Sinnes
Klassestyrar 3. og 4. klasse.
Lagleiar 1.-4. klasse. Plasstillitsvald for Utdanningsforbundet (ATG).
torger.age.sinnes@sirdal.kommune.no (Send)
Anders Tjørhom
Faglærar.
anders.tjorhom@sirdal.kommune.no (Send)
Anne Fosse Tjørhom
Klassestyrar 7. klasse.
Verneombud og spes.ped-ansvarleg. Lagleiar 5.-10. klasse.
anne.fosse@sirdal.kommune.no (Send)
Kristina Smedegård
Klassestyrar 1. og 2. klasse
kristina.smedegard@sirdal.kommune.no (Send)
Gunn Iren Josdal
Faglærar.
gunn.iren.josdal@sirdal.kommune.no (Send)
Erik Kolbeinsen
Faglærar.
Rådgjevar.
erik.kolbeinsen@sirdal.kommune.no (Send)
Wenche Lægraid Kvæven
Klassestyrar 9. og 10. klasse
wlk@sirdal.kommune.no (Send)
Hilde Sinnes
Klassestyrar 6. klasse
hilde.sinnes@sirdal.kommune.no (Send)
Terje Sinnes
Faglærar.
Student skuleåret 19/20.
terje.sinnes@sirdal.kommune.no (Send)
Pamela Lancaster
SFO-leiar
pamela.lancaster@sirdal.kommune.no (Send)
Vigdis Vårdal
Skulebibliotekar
vigdis.vardal@sirdal.kommune.no (Send)
Magne Tjørhom
Vaktmeister
magne.tjorhom@sirdal.kommune.no (Send)
Almut Becker
Klassestyrar 5. klasse
almut.becker@sirdal.kommune.no (Send)
Ingeborg Selma Kvæven
Faglærar.
Ingeborg.Selma.Kvaeven@sirdal.kommune.no (Send)