Meny
3. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Møt "hele Norges Helsesista" på Sinnes skule 24. mai kl. 19.00

1.-10. trinn stilte glade og fornøgde opp på øving til 17. mai-tog.

1.- 4. klasse markerte verdas bokdag med å lesa Polititjuven av Marianne Gretteberg Enedal. Det var mange artige teikningar som førte til gode diskusjonar undervegs. Etterpå fekk dei lov til å laga eigne hus med sjølvvald design. Her var det mykje kreativitet - bare sjekk biletgalleriet!

1.-4. trinn starta første skuledag etter påskeferien med å delta på Plastkappløpet 2022 for å plukka søppel. Etter storinvasjon av turistar som nyttar skulegarden i feriane, forventa dei å finna masse på 15 minutt. Det gjorde dei ikkje. Me kan seia oss godt nøgde med flinke turistar som ryddar opp etter seg. 

I april er det tid for Nordens største vårreingjering - plastkappløpet 2022! Norden i skolen utfordrar klassar på alle klassetrinn i heile Norden til å vera med på å motverka forsøpling i april månad. Me valde å plukka i skulegarden. Målet med konkurransen var å vekka skuleelevane si interesse og vilje til å takla problemet med forsøplingen av naturen vår. No kryssar me fingrane for at me vinn opptil 5000,- til klassekassen!


Tusen takk til alle som gjorde festen til ei flott markering!

Etter sjakkturnering for alle elevane på skulen den siste tida, var det endeleg dags for den store finalen. Daniel og Fredrik i 7. klasse rigga seg til i gymsalen med stille publikum til stades. 

Konsentrasjonen og spenninga var stor heilt fram til siste trekk der Daniel sette brikka sjakk matt. Stor jubel og god lagånd då Daniel fekk tittelen Sjakkmeister Sinnes skule 2022.