Meny
SMU - skulemiljøutvalet
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Skulemiljøutvalet skal arbeida for å auka deltakinga frå elevane, foreldra, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet. Elevar og foreldre skal vera i fleirtal i utvalet. Utvalet skal gje råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å gjera bindande vedtak. Skulemiljøutvalet kan òg be skulen setja inn tiltak for å betra det fysiske og det psykososiale miljøet på skulen. Alle grunnskular og vidaregåande skular har plikt til å ha eit skulemiljøutval. Elevar og foreldre har ein rett til å bli høyrde!