Meny
Framside
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Gå til Google Classroom
Lokal plan for trafikkopplæring

Målet er at ingen elevar eller vaksne skal bli skadde eller drepne i trafikken. For å nå dette målet må elevane ha kunnskapar, dugleikar og positive haldningar til ansvarleg åtferd i trafikken. Føresette må bidra med gode haldningar og trafikksikker utrusting av elevane, støtta elevane si opplæring, vera varsame i trafikken og hindra at det oppstår trafikkfarlege situasjonar før, under og etter skuletid. Må ein bruka bil, nyttar ein parkeringsplassen nord for fotballbanen.

Blir elevane køyrde/henta på skulen av foreldre/føresette, må ein nytta parkeringsplassen nord for fotballbanen. 

Tilsette som køyrer inn på skuleplassen, må rygga bilen inn og parkera. Andre, SMOK og reingjeringspersonale, må nytta parkeringa nord for fotballbanen.Kriteria for å vera ein trafikksikker skule er delt i tre, med trafikktryggleik, trafikkopplæring og samarbeid heim - skule.

Les meir i heile den lokale trafikktryggleiksplanen som er lagd ved denne artikkelen.