Meny
Elevråd
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Elevrådet ved Sinnes skule har skrive brev til politikarane i Sirdal kommune om at ungdomsskuleelevane skal gå på Tonstad skule under ombygginga, og dette ville elevrådsleiar Marius Nygård Fidjeland overrekkja ordføraren personleg. Ordføraren føreslo lønsjmøte, men pga. av eit anna møte Marius var på, vart det ein liten halvtime. Brevet finn du under.

Kva har morgonsamlinga og ballbingen på Sinnes til felles?