Meny
Framside
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<juli 2024><<
juli 2024
mtotfls
24252627282930
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Gå til Google Classroom
Søknad om elevpermisjon

Etter opplæringslova §2-11 kan elevar etter søknad få innvilga permisjon for inntil to veker (10 skuledagar) utanom skuleferiar og skulefridagar. Dersom ein søknad overskrid dette, må eleven formelt skrivast ut av skulen for den tida som går over dei nemnde to vekene. For det tidsrommet utskriving frå skulen gjeld, må eleven halda seg til reglane om heimeundervisning (jfr. opplæringslova § 2-1, femte avsnitt, og § 2-13).

Søknad om permisjon skal grunngjevast skriftleg, og det må søkjast i god tid før det planlagde fråværet. Kontaktlærar kan godkjenne aleine for søknader som gjeld intil 3 skuledagar. For søknader som gjeld meir enn dette, må rektor gokjenne i tillegg til kontaktlærar.

Vilkåret for å innvilga ein permisjonssøknad er at det er forsvarleg å gje eleven fri frå opplæringa.

Vanlegvis viser skulen størst muleg velvilje når føresette søker om permisjon for borna sine. Men skulen oppmodar om at det ikkje blir søkt om permisjon utan at det er spesielle/naudsynte grunnar til søknaden. Skulen understrekar at eleven ikkje har rett til å få erstatta den undervisninga han mistar p.g.a. innvilga permisjon. Det er foreldra/dei føresette som påtek seg ansvaret for å gje elevane opplæring i perioden dei søker om permisjon.

Einingsleiar og kontaktlærar si fullmakt til å handsama permisjonssøknader går fram av opplæringslova § 2-11. Slike søknader skal handsamast som enkeltvedtak etter forvaltningslova. Det inneber at vedtaket kan påklagast innan tre veker.

For å søke permisjon for elevar, nyttar heimen VISMA Flyt skule.

Portalen er også tilgjengeleg som applikasjon: