Meny
Framside
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
9. og 10. klasse
Symjebasseng

Symjebassenget er ope f.o.m. måndag 02.09.2019 - 17.12.2019.

Bassenget er stengd i skulen sine ferie og fridagar.

 Småbornsbading måndag 16.30 - 18.00 
 Vassgymnastikk/Revmatikarbading måndag 18.00 - 19.30
 Revmatikarbading med fysioterapeut

 Datoar haust 2019:
23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11, 02.12 og 16.12
frå 18.00 - 18.45 
 Familiebading torsdag  16.30 - 18.30
 Bading for vaksne torsdag 18.30 - 19.30

 

Pris for bruk av bassenget på kveldstid

Vaksne 20,-

Born 10,-

Hugsereglar for badinga

 • Småbornsbading:
  • 0 år - 2. klasse saman med vaksen
 • Familiebading:
  • Born kan gå åleine f.o.m. 5. klasse.
  • Frå og med 8. klasse kan ein ta med seg eitt mindreårig born.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Alle vaskar seg og dusjar utan klede før dei går i bassenget.
 • Hugs å sette av deg utesko i gangen før du går inn i garderoben.
 • Badstova er på både måndagar og torsdagar.
 • Heisstolen er i bruk på måndagar.