Meny
SFO
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Kort info med bilder om forrige måned :-)

Bilder fra januar 


Forskjellige bilder fra SFO

SFO (skulefritidsordninga) held til i det største klasserommet på småskulen. Her er det Pam Lancaster som styrer skuta og underheld elevane med ulike formingsaktivitetar. Det overordna målet til SFO er at alle elevar skal føla seg trygge og få vener, samstundes som dei skal utvikla sin sosiale kompetanse.

SFO er open kvar morgon og ettermiddag frå 07.30-08.40 og 14.20-16.00.

Ynskjer ein å nytta enkeltdagar, søkjer ein om det seinast tre dagar før, mens SFO i feriar og fridagar, må søkjast om minst tre veker på førehand.  Opningstidene kan variera ifht påmeldingane i SFO. Sinnes SFO har også ope onsdagar når det ikkje er skule.

Ta kontakt med Pam for å søkja om ekstra plass eller for å melda frå om at ein elev ikkje kjem, på tlf. 41 54 89 38.