Meny
SUR - Sirdal ungdomsråd
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

"Sirdal ungdomsråd (SUR) skal fremme barn og ungdoms interesser i Sirdal kommune. Rådet kan selv ta opp saker som opptar dem, ikke bare saker som direkte gjelder barn og unge. Rådet skal fortrinnsvis gi ungdom mulighet til medvirkning i politisk behandling av saker. SUR kan også gi råd til den politiske og administrative ledelsen. Sirdal kommune skal bruke ungdomsrådet som høringsinstans i saker som fortrinnsvis har med barn og unge å gjøre. I saker der ungdomsrådet velger å uttale seg, skal kommunestyret og underliggende utvalg ta med uttalelsen som ledd i sin saksbehandling og protokollføring. Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig organ." (Frå retningslinene vedtekne i august 2017)

SUR består av seks (6) personar + tre (3) varamedlem, dvs. to personar med varamedlem frå kvar av skulane Sinnes, Tonstad og Sirdal videregående skole.

Referata frå Sirdal ungdomsråd (SUR) finn du i menyen til høgre. God lesing!