Meny
Framside
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Gå til Google Classroom
Plan for kvalitetsutvikling

Kvalitetsutviklingsplanen er ein del av skuleeigar sitt forsvarlege kvalitetsvurderingssystem, jamfør opplæringslova §13.10.

"Sirdalsskulen – mål og strategiar" dannar grunnlag for kvalitetsutviklingsplanen for skulane. Skulane må i tillegg bruka evaluering av eksisterande satsingsområde som utgangspunkt for sine prioriteringar.

Rektor er ansvarleg for å utarbeida og levera kvalitetsutviklingsplan til einingsleiar skule. Planen skal bestå av ein fireårig del, samt ein plan for kvart skuleår. Den fireårige delen skal leverast inn i starten av perioden, medan plan for skuleåret blir levert kvart år.

Planen er tilgjengeleg i vedlegg til høgre på denne sida.