Meny
Framside
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Artikkel
Gå til Google Classroom
SFO på Sinnes skule

SFO (skulefritidsordninga) held til i det største klasserommet på småskulen. Her er det Pam Lancaster som styrer skuta og underheld elevane med ulike formingsaktivitetar. Det overordna målet til SFO er at alle elevar skal føla seg trygge og få vener, samstundes som dei skal utvikla sin sosiale kompetanse.

SFO er open kvar morgon og ettermiddag frå 07.30-08.40 og 14.20-16.00.

Ynskjer ein å nytta enkeltdagar, søkjer ein om det seinast tre dagar før, mens SFO i feriar og fridagar, må søkjast om minst tre veker på førehand.  Opningstidene kan variera ifht påmeldingane i SFO. Sinnes SFO har også ope onsdagar når det ikkje er skule.

Ta kontakt med Pam for å søkja om ekstra plass eller for å melda frå om at ein elev ikkje kjem, på tlf. 41 54 89 38.

 

Leik er ein fin måte å læra seg sosiale dugleikar, som samarbeid, bruka kreativitet og fantasi, utvikla venskap, forhandla og løysa konfliktar. Ein trenar opp grunnleggjande dugleikar gjennom leik og planlagde aktivitetar. 

SFO arbeider mykje med forming av alle slag. Dei ønskjer at elevane skal få prøva seg med ulike materiale, gjerne gratismateriale, og teknikkar. Dei vel bevisst å begynna med enkle teknikkar i starten for å opparbeida sjølvtillit til eigne evner og følelse av meistring. Dette gjeld alt frå teikning, maling, handarbeid til anna kreativt arbeid. I tillegg blir det organisert spel, leikar og forskjellige aktivitetar.