Meny
Framside
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Gå til Google Classroom
Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU)

Føresette har hovudansvaret for barna si utvikling, og føresette har rett og plikt til medverknad i skulen. FAU skal bidra til å sikra reell medverknad frå føresette. FAU har vidare eit medansvar for at elevane sitt læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal fremja fellesinteressene til føresette i skulen bidra til at føresette tek aktivt del i arbeidet for å skapa eit godt skulemiljø arbeida for eit godt samarbeid  mellom heim og skule.  
FAU blir valt av foreldrerådet, som alle føresette som har barn på skulen, er medlem av.