Meny
Framside
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Gå til Google Classroom
Bærekraftig gåve

Kva har morgonsamlinga og ballbingen på Sinnes til felles?

Det er stor aktivitet i ballbingen i kvart friminutt. Førsteklassingar spelar gjerne med tiandeklassingar - og omvendt. Store og små, jenter og gutar.

Kvar månad møtest alle til morgonsamling med fokus på barnerettar, menneskerettar og berekraftsmål sidan me er ein UNESCO-skule.

Nå kan dei to tinga kombinerast! Fredag 6. september helste einingsleiar skule på årets elevråd, og overleverte tre fotballar med berekraftsmål. I tillegg står måla på engelsk, så då blir det tre ting i eitt! Tusen takk, Anita!

Elevrådet bestemmer korleis ballane skal fordelast når dei har sitt første møte.