Meny
Framside
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Gå til Google Classroom
Livredning

Etter 7. klasse skal elevane kunna utføra grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn og vurdera tryggleik i uteaktivitet (…) og gjennomføra sjølvberging i vatn.

I 12 graders varmt vatn i Åne prøvde alle i 5.-7. klasse seg på livredning. Først skulle to og to elevar henta og få ein livbøye på land, før dei skulle visa at dei kunne flyta på rygg og mage i minst fem sekund, og helst ti. Etterpå redda dei kvarandre.

Vatnet var varmare enn mange venta, så dei fleste storkoste seg heile symjetimen.

Main Image

Bilete 1 av 20