Meny
Framside
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Artikkel
Ekskursjon med mellomtrinnet.
Ekskursjon med mellomtrinnet.
Gå til Google Classroom
Ekskursjon for å sjå på vatn og berekraft

I dag tok Sven Morten, Michael og Bjørn i mot mellomtrinnet på Handeland renseanlegg.

I arbeidet vårt desse vekene om berekraft og vatn, fall det seg naturleg å ta ein tur til det nyleg utbygde renseanlegget på Handeland.

Nokre av elevane hadde førebudd seg med spørsmål, og det vart nok òg fleire spørsmål undervegs og etter vitjinga.

Me fekk fylgja råmaterialet (for å seia det slik) frå det kom inn i bygget, gjennom alle røyra, og heilt til det kom ut att i andre enden.

Meir om dette kan du nok lesa i avisa som kjem ut om eit par veker. Følg med, følg med!

Main Image

Bilete 1 av 9