Meny
Framside
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Gå til Google Classroom
Kunst og handverk i 2021

Me tok fatt på 2021 med blanke ark, og fargestifter tell....

Tre timar kunst og handverk gjeng radig når engasjementet er høgt og pastellen sprutar veggimellom og set seg på alt som kjem borti. I kjerneelementet kunst og design heiter det at;

"elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer. Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise prosesser med utvikling og innovasjon som mål."

I dag fekk elevane høve til å prøva seg på fleire av punkta over. Med felles oppgåve til start, og stegvis framgangsmåte frå lærar Y. Outube dukka det opp mange flotte perler i det me tok fatt på kunst og handverksåret 2021.

Main Image

Bilete 1 av 19