Meny
5. klasse
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
9. og 10. klasse

5. klasse hadde avslutningsfest etter 17 timar med livsmeistringskurset Passport i dag. Elevane ønskja seg pizza og Kahoot! Dei viste òg fram meistringsskrina dei hadde laga.

Dei fekk kvart sitt diplom for at dei har lært:

- å kjenna igjen og utrykkja følelsar

- å takla vanskelege situasjonar

- å behalda og få nye venner

- å hjelpa andre

- å kjenna igjen urett og vita kva dei kan gjera

- å bruka ulike meistringsstrategiar


Fredag 27. mars kl. 19.00, altså i morgon, vert det bil-kino på Sinnes skule!

Det blir filmvising med både Emil og Fleksnes på leikeplassen på Sinnes skule.

Du/de må sitja i bilen med to (2) meters avstand, men kan ha opne vindauge.

Ta med eigen mat om du vil.

Det er ikkje lov å servera noko eller å bruka toaletta.

MEN: Det er lov å le høgt!

Påmelding til Helin på 98543707 eller på Facebook.

Så minner me om vanleg kinokutyme, der du skrur av telef.....bilen under syning. Vel møtt!


Helsesøster i Sirdal melder om opningstider på kveldstid på Hjartetelefonen, sjå plakat øvst på heimesida.

Regjeringa ‘’har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.’’


Kan barn leke med hverandre eller være sammen nå når skolene er stengt?

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

- Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
- Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
- Samvær bør begrenses (få timer).
- For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.
- Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
- Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
- Bursdagsselskaper bør utsettes.
- Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
- Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.
- Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.
- Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide 


Sjølv om skulen er stengd, og alle er heime, må de melda frå til skulen om ein elev er sjuk. Det gjer de som normalt via Visma flyt skule. 

Elles melder Utdanningsdirektoratet (Udir) om midlertidig unntak frå dokumentasjonskravet ved fråvær av helsemessige grunnar. For elevar som har hatt fråvær av helsegrunnar i perioden 4. mars til 12. mars, har det ikkje vore naudsynt å gå til fastlækjaren for å få dokumentert fråværet. Kunnskapsdepartementet har beslutta at unntaket frå dokumentasjonskravet for fråvær skal gjelda ut skueåret 2019/2020. Frå skulestart hausten 2020 vil dei vanlege krava til dokumentasjon igjen vera gjeldande. Endringa gjeld både for fråværsgrensa i vidaregåande, og for føring av fråvær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskulen og vidaregåande skule.