Meny
6. klasse
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse

I læreplanen i kunst og handverk finn me eit kjerneelement som seier noko om at elevane skal utvikla nysgjerrigheit, kreativitet, mot, skaparglede, utholdenheit og evne til å løyse problem.

I det læreplanen omtalar som sentrale verdier heiter det òg at "kunst- og kulturuttrykk løfter fram nye perspektiv og har tyding for den enkelte si personlege utvikling."


I dag tok Sven Morten, Michael og Bjørn i mot mellomtrinnet på Handeland renseanlegg.

Etter 7. klasse skal elevane kunna utføra grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn og vurdera tryggleik i uteaktivitet (…) og gjennomføra sjølvberging i vatn.

Sinnes skule hadde i staden for overnattingstur ein elleve timar lang skuledag tysdag 18. august. Me sykla frå skulen inn til Hellarlona (også kalla ‘’Jonnyleiren’’), kor me hadde ein kort pause. Etterpå var det sykkeltur til Kvæven eller Deg eit par timar til før lunsj, padling i kano og bading igjen i Hellarlona. Her hadde me vidare skjergardsorientering samt natursti på land med ulike aktivitetspostar. 

Foreldra kom inn til grilling kl.17.00 og deltok på konkurransar m.m.

 


Mellomtrinnet avslutta første skuledag saman nede ved elva. 

Første skuledag ute i amfiet for 1.-7. klasse på Sinnes. Strålande sol og blide elevar gjorde morgonsamlinga perfekt i finvêret.