Meny
Framside
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Sirdalsvegen 7352 4443 Tjørhom
Telefon: 38 37 93 90 Faks: Mobil 94 52 12 58 Send e-post til oss
Rektor: Åse-Berit Fidjeland
Gå til Google Classroom

Prosjektet me tok til på i 1. klasse, med 6 jordeple, utviklar seg stadig. I år fekk me ikkje anledning til å setja jordeplene saman. Men det viktigaste er trass alt å få hausta saman...og å få nyta resultatet saman etterkvart.

Etter fyrste økt med Passport tok me difor turen ut for å få lufta oss litt, og ta opp det som måtte skjula seg under det falne kålet etter gårsdagen frostnatt.


1. og 2. klasse var på tur til skulebua. Oppdraget var å laga kunst eller noko ein kunne bruka i naturmateriale.

I læreplanen i kunst og handverk finn me eit kjerneelement som seier noko om at elevane skal utvikla nysgjerrigheit, kreativitet, mot, skaparglede, utholdenheit og evne til å løyse problem.

I det læreplanen omtalar som sentrale verdier heiter det òg at "kunst- og kulturuttrykk løfter fram nye perspektiv og har tyding for den enkelte si personlege utvikling."3. og 4. klasse brukte halve måndagen på å utføra andre oppdrag i Beintøft 2020.

I dag tok Sven Morten, Michael og Bjørn i mot mellomtrinnet på Handeland renseanlegg.