Meny
5. klasse
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse

Prosjektet me tok til på i 1. klasse, med 6 jordeple, utviklar seg stadig. I år fekk me ikkje anledning til å setja jordeplene saman. Men det viktigaste er trass alt å få hausta saman...og å få nyta resultatet saman etterkvart.

Etter fyrste økt med Passport tok me difor turen ut for å få lufta oss litt, og ta opp det som måtte skjula seg under det falne kålet etter gårsdagen frostnatt.


I læreplanen i kunst og handverk finn me eit kjerneelement som seier noko om at elevane skal utvikla nysgjerrigheit, kreativitet, mot, skaparglede, utholdenheit og evne til å løyse problem.

I det læreplanen omtalar som sentrale verdier heiter det òg at "kunst- og kulturuttrykk løfter fram nye perspektiv og har tyding for den enkelte si personlege utvikling."


I dag tok Sven Morten, Michael og Bjørn i mot mellomtrinnet på Handeland renseanlegg.

Dobbel naturfagstime på fredagar gjev gode moglegheiter til eksperimentering på kjøkenet. Ja, for me er jo faktisk der no. Så kvifor ikkje raida hyllene og stifta nærare kjennskap med det som finst der?

Etter 7. klasse skal elevane kunna utføra grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn og vurdera tryggleik i uteaktivitet (…) og gjennomføra sjølvberging i vatn.

Sinnes skule hadde i staden for overnattingstur ein elleve timar lang skuledag tysdag 18. august. Me sykla frå skulen inn til Hellarlona (også kalla ‘’Jonnyleiren’’), kor me hadde ein kort pause. Etterpå var det sykkeltur til Kvæven eller Deg eit par timar til før lunsj, padling i kano og bading igjen i Hellarlona. Her hadde me vidare skjergardsorientering samt natursti på land med ulike aktivitetspostar. 

Foreldra kom inn til grilling kl.17.00 og deltok på konkurransar m.m.