Meny
1. og 2. klasse 2. klasse
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse

1.-4. trinn har hatt opplæring i korleis ta på seg ein redningsvest rett. Dei måtte sjekka rett storleik og korleis strama godt nok. Alle måtte detta uti vatnet med genser, bukse, sko og redningsvest og greia å gjenvinna kontrollen og koma seg opp på land. Alle fekk prøva redningsvesten i forskjellige storleikar, og dei var einige i at det var svært ubehageleg med for stor vest.

3.-4. klasse fekk i tillegg prøva seg på detta uti utan redningsvest med klede og symja 10 meter på magen, flyta, symja 10 meter på rygg og ta seg opp land. Dei som hadde på seg sko, måtte spenna dei av seg undervegs då det blei for tungt å svømma med.


9. klasse på Tonstad skule inviterte alle elevar frå 1.-4. klasse på begge skulane til ein aktivitetsdag. 

Heile skulen øver til 17. mai saman med Eivind Klemetsen.

Den yngste klassen hadde morgonsamling med barnas rettar, 17. mai og sosialt mål. Modige og stolte elevar som er trygge på framføring.

Stafett med addisjonsbingo og tallinje til 20. Kjekk aktivitet for 1.-2. klasse.

Årleg tradisjon gjer at me feirar Verdas bokdag på Sinnes kvart år. UNESCO markerer verdas bokdag 23. april for å hylla bøker og forfattarar, samt for å oppmuntra alle til leseglede. 

23. april 1916 døydde tre store forfattarar, Miguel de Cervantes, William Shakespare og Inca Garcilaso de la Vega. 400 år seinare vedtok UNESCO i 1995 at Verdas bok- og opphavsrettdag skulle bli markert på denne symbolske datoen kvart år. I dag feirar over 100 land verdas bokdag.

Verdas bok- og opphavsrettdag feirar bokglede, leselyst og det positive ved lesing. Bøker er ein link mellom fortid og framtid, ei bru mellom generasjonar og på tvers av kulturar. Dei er òg ein viktig del av den sosiale og kulturelle utviklinga til menneska.

FN sitt berekraftsmål 4 skal sikra at innan 2030 skal all ungdom og fleire vaksne læra å lesa, skriva og rekna. Denne dagen er derfor med på å belysa ein viktig del av FN sitt arbeid for ei meir berekraftig verd. Utdanning og inkluderande opplæring for alle er ein grunnleggande menneskerett og ein av dei viktigaste byggesteinane for velstand, helse og likeverd i alle samfunn.